Regulamin Sądu Koleżeńskiego

      Brak komentarzy do Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego   uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 1 grudnia 2000 roku ze zmianą wniesioną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTP w dniu 22.09.2005 Postanowienia ogólne § 1 Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu. § 2 1. Sąd Koleżeński jest… Read more »

Kodeks

      Brak komentarzy do Kodeks

Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa Tekst Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa w obecnej wersji zatwierdzony został przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 roku. Kodeks ten stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych obowiązujących członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , co zostało wyrażone w statucie Towarzystwa. Psychologia jako profesja i jako dyscyplina naukowa… Read more »

Statut

      Brak komentarzy do Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (tekst ujednolicony) uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 21 września 2005 r. (zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy KRS 38316) ze zmianami wniesionym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 27 stycznia 2007 r.   Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł… Read more »